Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet pokrývá 100% nesplaceného zůstatku financování v případě úmrtí či trvalé invalidity. Tento pojistný produkt umožňuje ponechat si Vaše vozidlo bez jakýchkoliv finančních závazků a chrání tak Vaši rodinu, majetek i Vaše podnikání.

Proč uzavřít pojištění schopnosti splácet?

  • Potřebujete komplexní ochranu po dobu financování vašeho vozidla.
  • V případě úmrtí smlouva předčasně zaniká a v případě nesplacení zůstatku hrozí odebrání vozidla leasingovou společností.
  • Povinnost hradit měsíční splátky trvá i v případě trvalé invalidity v důsledku vážného úrazu nebo onemocnění.
  • Abyste se vyhnuli takovýmto nepříjemným situacím, měli byste chránit Vaši rodinu, majetek i Vaše podnikání.

Pojištění schopnosti splácet pokrývá nesplacený zůstatek financování, zaručuje kontinuitu činností Vašeho podnikání tím, že přebírá zodpovědnost za nesplacený zůstatek a umožňuje ponechat si Vaše vozidlo bez jakýchkoliv finančních závazků.

V případě úmrtí bude vlastnictví vozidla převedeno na oprávněnou osobu a z pojistného krytí uhrazen nesplacený zůstatek na Vaší smlouvě. Pokud jste se stali obětí nehody nebo trpíte závažnou chorobou a nejste schopen pracovat, bude vyplacen nesplacený zůstatek financování.

Naše nabídka produktu:

  • Typ pojištěného financování – úvěr a leasing
  • Doba trvání – 1-7 let
  • Typ pojištěné osoby – soukromá osoba nebo živnostník
  • Věkový limit – 18-65 let

Po vznesení nároku na plnění bude vyplacen 100% nesplaceného zůstatku financování splatného k datu úmrtí nebo uznání stavu trvalé pracovní neschopnosti.

Silnice
Zpět
TruckStore CarStore Mercedes-Benz klub Mercedes-Benz Mercedes-Benz Financial © 2021 Mercedes-Benz Česká Republika s.r.o. | webdesign and programming Teas spol. s r.o. Zlín