Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody související s poškozením či zničením vozidla v důsledku havárie nebo živelní události, a také rizika jeho odcizení. Pojistné je po celou dobu trvání smlouvy fixní, nenesete tedy žádné riziko jeho zvýšení. Navíc je rozloženo do měsíčních splátek a Vy nebudete zatěžováni administrativou ani jednorázovými ročními platbami.

Jako benefit za uzavření Mercedes-Benz havarijního pojištění získává zákazník zdarma*:

  • pojištění zavazadel, které se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismus a ztráty. Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle. V rámci Mercedes-Benz havarijního pojištění je navíc pojištěna i výpočetní a zobrazovací technika, fotopřístroje, kamery
  • úrazové pojištění osob ve vozidle – s pojistným plněním 200 000 Kč při trvalých následcích po úraze
  • pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla na dobu 15 kalendářních dnů s limitem pojistného plnění 1 000 Kč na 1 den
  • při 1% spoluúčasti se v případě škod vyčíslených do 100 000 Kč pojištění sjednává bez spoluúčasti

* nevztahuje se na všechny partnerské pojišťovny

Silnice
Zpět
TruckStore CarStore Mercedes-Benz klub Mercedes-Benz Mercedes-Benz Financial © 2021 Mercedes-Benz Česká Republika s.r.o. | webdesign and programming Teas spol. s r.o. Zlín